Dobrovolnický klub Korunka

Zobrazit: Dobrovolnický klub Korunka

Středisko volného času Korunka otevírá dobrovolnický klub, jehož členové se budou podílet na organizaci nejrůznějších aktivit pro širokou veřejnost.

Členem klubu se může stát každý zájemce od 13-ti let. Členové klubu mají jedinečnou příležitost získat praxi nebo doporučení ke studiu, seberealizovat se a poznat nové lidi. V rámci klubu se mohou vzdělávat na nové vedoucí kroužků nebo táborové vedoucí.

Rozvíjejte se spolu s námi!
Dobrovolnický klub se bude scházet každé liché úterý v čase 18:00-19:30 od 26. 9. 2023 na Středisku volného času Korunka, příspěvková organizace, Korunní 49, 709 00 ostrava – Mariánské Hory.

Přihlášky je možné podat osobně nebo emailem:
david.kaszper@svc-korunka.cz
vedoucí klubu: David Kaszper