Doporučení MŠMT pro hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Zobrazit: Doporučení MŠMT pro hodnocení  za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo do základních škol, středních škol a konzervatoří doporučení k hodnocení vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku. Toto doporučení bylo vypracováno ve spolupráci s Českou školní inspekcí a odbornou veřejností.

Doporučení popisuje priority, ale také postupy a varianty hodnocení. V materiálu se nachází také pravidla pro předávání vysvědčení v tomto pololetí.

Doporučení mimo jiné zdůrazňuje nutnost zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.

Doporučení popisuje související právní úpravu, priority, na které je vhodné se zaměřit, různé varianty a nástroje hodnocení a doporučené postupy. V závěru celého dokumentu jsou uvedeny odkazy na užitečné materiály, webináře a také praktické ukázky slovního hodnocení.

Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 ke stažení ZDE.

Předávání vysvědčení za toto pololetí je možné i po řádném termínu konce pololetí. Škola má povinnost 28. ledna 2021 sdělit obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným zástupcům. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Opatření obecné povahy o prodloužení termínu předávání vysvědčení ke stažení ZDE.