Dotazníkový průzkum Fajne rodiny

Zobrazit: Dotazníkový průzkum Fajne rodiny

Od 16. srpna do 19. září se v Ostravě konaly Dny Fajne rodiny, pětitýdenní přehlídka pestrého programu pro rodiny s dětmi. Do prvního ročníku akce se zapojilo přes 40 kulturních institucí, městských, ale i soukromých organizací a spolků, které připravily více než 70 akcí.

K posílení dialogu mezi městem a rodinami, který je jednou z priorit Koncepce rodinné politiky města Ostravy na období 2019-2022, poslouží on-line dotazníkový průzkum. Připravilo ho město ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Do konce listopadu bude zjišťovat, jaké jsou potřeby ostravských rodin, jak jsou obyvatelé v Ostravě spokojení s různými aspekty života. Dotazníkové šetření bylo navrženo tak, aby umožňovalo nejenom zhodnocení aktuálního stavu, ale také identifikaci potřeb rodin žijících na území města a pomohlo tak ke smysluplnému nasměrování přijatých opatření.

Pro koho je dotazník určen?

Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci.

Na co se v dotazníku ptáme?

Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat – zajímá nás, z jakého důvodu. Prostor je také pro otevřené otázky, ve kterých respondenti mohou popsat, co by mohla Ostrava ve vztahu k rodinám zlepšit nebo jak by rodina chtěla ideálně trávit svůj volný čas ve městě.

Dotazníkové šetření potrvá do konce listopadu 2020. V lednu 2021 budou k dispozici výstupy. Věříme, že nám tento dotazník může pomoct odkrýt jak obecné důvody rodin k odstěhování z města, tak konkrétní možnosti a návrhy občanů ke změnám, které by uvítali.

On-line dotazník naleznete zde.

Za vyplnění Vám děkujeme!!!