Dovednosti v PowerPointu

Datum: 18. 09. 2020
Čas: 08:30 - 13:00
Místo: Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, Ostrčilova 19/2925

Program kurzu (rozdělen na 2 části po 4 hodinách):

2.10.2020 – I. část:

Cíl: rozvinout dovednosti ředitelů MŠ při vytváření ppt prezentací pro rodiče, kolegy a zřizovatele

Obsah:

 1. Úvod –  síla vizualizace a možnosti PowerPointu
 2. Vytvoření a nastavení nové prezentace: předlohy, formát, barevnost, schémata
 3. Základní druhy snímků: rozvržení, minimální velikost písma a prvků, čísla stran
 4. Textové snímky a snímky s tabulkami: jak zkrátit text a zvýraznit to podstatné
 5. Zásady kompozice s obrázky: zdroje obrázků, vkládání, uspořádání a popis grafů
 6. Celkové stylové sladění prezentace, první a poslední snímek
 7. Nácvik na příkladech

9.10.2020 – II. část:

Cíl: procvičit získané dovednosti při úpravách ppt prezentací pro rodiče, kolegy a zřizovatele

Vstupy: ředitelé si přinesou hotovou prezentaci v powerpointu

Obsah:

 1. Shrnutí hlavních zásad z Kurzu I.
 2. Prezentace jednotlivců a skupinová zpětná vazba
 3. Dotažení prezentací s podporou lektorky
 4. Prezentace výsledků ve skupině
 5. Závěrečné shrnutí

Lektorka semináře: Elena Rozhkova (grafický design, ilustrace a marketing)