Drama dílny pokračují na dalších ostravských základních školách

Zobrazit: Drama dílny pokračují na dalších ostravských základních školách

Ve dnech 21. a 23. března se projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti uskutečnil na základní škole Šalounova v Ostravě Vítkovicích. Lektoři ze spolku THeatr Ludem předvedli žákům 2. a 3. tříd literární dílnu na téma Kvak a Žbluňk a 5. ročníku Poetomat. Celkem se do drama dílen na základní škole Šalounova zapojilo přibližně 60 dětí a 15 pedagogů.

Kvak a Žbluňk:

Děti se v této literární dílně seznámily s předlohou A. Lobela: Kvak a Žbluňk. Spolu s lektory nahlédly do kouzelného světa knih, literatury a fantazie. Hlavními hrdiny příběhu jsou aktivní žabák Kvak a věčně nespokojený ropušák Žbluňk. Samotní žáci byli hybatelé děje v jejich příbězích o přátelství, touze někoho potěšit nebo o schopnosti uznat svou chybu. 

Poetomat:

Žáci se během této drama dílny učili poznávat básně pomocí pohybu a zvuku. Pracovali s textem básní, rozehrávali je v živých obrazech a společně hledali jejich smysl pro lepší interpretaci.

Co je cílem projektu?
Dramatická výuka ke čtení v rámci projektu je realizována pro žáky od prvních do devátých tříd. Cílem všech drama dílen je podpora výchovy ke čtenářství. Drama dílny, které probíhají pod záštitou spolku Theatr Ludem, z.s., využívají zážitkových metod dramatické výchovy a formou aktivního zapojení, vzdělají žáky ve vybraných vzdělávacích oblastech. Žáci si osvojují veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s předávanými informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor.

Drama dílny pomohou pedagogům a školním institucím naplňovat rámcové vzdělávací programy, vytyčené strategické linie vzdělávání v České republice, průřezová témata a u žáků rozvíjet klíčové kompetence. Podporují a rozvíjí u žáků aktivní přístup k předávaným informacím, invenci, kreativní myšlení, spolupráci v kolektivu, vzájemné respektování se, sociální cítění a vyjádření názoru.

Do projektu Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti, který se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie, jsou v roce 2023 zapojeny tři základní školy.

Další drama dílny se uskuteční na ZŠ Ostrčilova, Moravská Ostrava a Přívoz a MŠ a ZŠ Waldorfská, Moravská Ostrava a Přívoz.