Dramatická výchova v Mateřské škole Klubíčko, Ostrava – Hrabová

Zobrazit: Dramatická výchova v Mateřské škole Klubíčko, Ostrava – Hrabová

Mateřská škola Klubíčko, Ostrava – Hrabová se ve šk. roce 2023/2024 zapojila do projektu Probuď v sobě kreativce, který je realizován za finanční podpory Evropské unie. Cílem je podpora kreativního učení dětí a žáků, metodická podpora pedagogů, rozvoj kompetencí lektorů kulturního a kreativního sektoru, koordinace kreativního učení v rámci města a poskytování návodů a inspirace pro tvůrčí aktivity v oblasti kreativity.

Zapojené pedagožky se na workshopech naučily, jak využívat metody a techniky dramatické výchovy k psychosociálnímu rozvoji dětí. Naučily se, jak pracovat s nejrůznějšími materiály, loutkami, výtvarným i hudebním uměním. Zjistily, jak mohou podporovat u dětí učení hrou – jako základ dětského rozvoje. Následně si pedagožky společně s lektory spolku THeatr ludem vyzkoušeli naučené dovednosti v přímém kontaktu s dětmi.

Dramatická výchova neznamená jen hraní divadla, ale individuální rozvoj a potenciál dítěte. Pedagožky na workshopech a ukázkových lekcích prohloubily své dosavadní znalosti v oblasti kreativního vzdělávání. Na workshopech si vyzkoušely nejrůznější metody a techniky dramatické výchovy, aplikaci velmi jednoduchých, ale zároveň funkčních materiálů a zároveň si vyzkoušely nejrůznější typy loutek pro různé věkové kategorie dětí. Děti zase procvičovaly práci ve skupinách, sdílení nápadů či vyjadřování svých myšlenek.