Tajemný výlet do světa virtuální a rozšířené reality

Datum konání

9. 10. 2024    
9:00 - 11:00

Rezervace

Rezervace uzavřeny

Místo

SVČ Ostrava - Moravská Ostrava
Ostrčilova 19, Ostrava

Program vhodný pro 5. – 7. třídu ZŠ

Obsahem programu je základní seznámení se s virtuální a rozšířenou realitou, a to prostřednictvím aktivit s 3D softwarem Corint a tablety, a dále s virtuálními brýlemi. Školní třída bude v rámci programu rozdělena na dvě skupiny, přičemž jedna bude pracovat s VR brýlemi a druhá s aplikací Corint, po přestávce se skupiny vymění. Cílem workshopu je ukázka využití moderních technologií pro potřeby odborné výuky v různých vědních oblastech/školních předmětech (např. přírodověda, zeměpis, biologie, dějepis atd.)

Místo: Ostrčilova 19, Ostrava – Moravská Ostrava

Maximální počet účastníků – 1 třída, maximálně 24 žáků.

Rezervace

Tato událost je již plně obsazena.