Exkurze pro úředníky

Datum: 17. 03. 2020
Místo: Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 3, Brno

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se 17. 3. 2020 uskuteční tuzemská exkurze pro úředníky na odbor školství města Brna. Obsahem setkání bude sdílení dobré praxe a zkušeností s řízením odboru školství a vedením školské politiky ve velkých městech ČR. Mezi body programu také patří řízení školství na území města Brna v porovnání se systémem v Ostravě, způsob financování MŠ, ZŠ, SŠ a také nepedagogických pozic ve školských zařízeních, řešení spádovosti škol, projekty v oblasti školství ve městě Brně, nejčastější problémy brněnských škola a jejich osvědčená řešení.

Magistrát města Brna