Exkurze žáků základních škol do firem probíhaly i v roce 2020, tentokrát to bylo online…

Zobrazit: Exkurze žáků základních škol do firem probíhaly i v roce 2020, tentokrát to bylo online…

Exkurze do firem probíhaly v roce 2020 převážně online, doposud nevídané a nové ; byla to zcela jiná návštěva firmy, než na jakou byly ZÁKLADNÍ ŠKOLY zvyklé.
Pro organizátory (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti), účastníky (žáci a pedagogové ZŠ) i společnosti se jednalo o zcela novou zkušenost .

Do online exkurzí se přihlašovaly někdy celé třídy společně a jindy pouze ti žáci se svým kariérovými poradci, kteří se o pracovní náplň firmy zajímají. Celkem bylo takto zrealizováno 6 online exkurzí s více než 300 účastníky, a to do následujících společností: TietoEVRY, Protolab , RAILFORMERS, PTS Josef Solnař, MSIC Ostrava a Stora Enso Ostrava. Skoro každá exkurze probíhala přes jiný software (MS Teams, Zoom, Google Meet apod.), aby si
i pedagogové vyzkoušeli různé programy. Někteří pedagogové byli natolik vynalézaví, že exkurzi šířili, resp. re-streamovali i dalším žákům, kteří se exkurze nemohli zúčastnit.

Reakce a zkušenosti pedagogů:

  • „Na exkurzi v Stora Enso Ostrava jsme bohužel neměli k dispozici počítačovou učebnu, protože v jedné probíhala výuka a ve druhé vysílala kolegyně online výuku, tak jsme byli za dodržení hygienických podmínek ve dvou multimediálních učebnách, kde děti sledovaly online exkurzi frontálně – na interaktivní tabuli. Frontální sledování mělo za následek, že si děti nemohly vyzkoušet nějakou tu aktivitu (kvíz).“
    Mgr. Ivana Štruncová, ZŠ I. Sekaniny
  • „Na exkurzi v PTS Josef Solnař jsem nebyla přítomna, hodinu vedl kolega – po technické stránce bez problémů, spolupráce s kolegou na dobré úrovni; k obsahu – pro žáky základní školy to bylo někdy hodně odborné; Exkurze v Protolabu VŠB – technicky bez problémů, někdy bylo hůř slyšet při přesouvání se provádějícího; obor zaujal technicky zaměřené žáky.
    Mgr. Ivana Matějová, ZŠ Šeříková
  • „Prezentace formou monologů jsou zdlouhavé a děti neudrží dlouho pozornost, v okamžiku, kdy začne rozhovor, je to mnohem zajímavější. Možná by nebylo špatné, kdyby exkurze probíhala jako řízený nebo připravený rozhovor. Nové prostředí, které žáci navštívili, bylo pro ně určitě zajímavé. Určitě jsem řadu věcí vysvětlovala. Děcka vůbec nemají představu, jak to chodí ve firmách, v zaměstnání, nedokáží ocenit úspěchy firmy. V průběhu exkurze diskutujeme a komentujeme. Exkurze jsem promítala na plátno ve třídě a tím jsem celkem zajistila pozornost žáků.“ Mgr. Dita Ondrejčeková, ZŠ Stará Bělá
  • „Za naši školu se exkurze v PTS Josef Solnař, s.r.o., v prosinci účastnilo 15 žáků. Během exkurze vypracovali pracovní list. Exkurze pro ně byla přínosná, většina informací z pracovního listu zazněla, vše jim přišlo srozumitelné. V podobné firmě se sice jako zaměstnanci nevidí, ale za exkurzi byli rádi.
    Mgr. Šárka Kaniová, ZŠ Komenského