Fajne školní bistro – workshop „Moderní trendy a recepty pro školní jídelny“

Zobrazit: Fajne školní bistro – workshop „Moderní trendy a recepty pro školní jídelny“

Statutární město Ostrava, odbor kultury a školství připravil ve spolupráci se Střední školou společného stravování Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33, p. o. a společností Bidfood workshop pro zaměstnance školních jídelen na téma „Moderní trendy a recepty pro školní jídelny“, kterého se zúčastnili i mentoři projektu města „Fajne školní bistro“ – David Valíček, Michal Adam, Mgr. Michaela Remešová, PhDr. Dagmar Kovářů a Petr Přeček.

Za společnost Bidfood provázel workshopem Marek Svoboda, akreditovaný komisař WACS (Světová asociace kuchařských spolků), držitel ocenění z národních a mezinárodních kulinářských soutěží. Formou ukázek moderních trendů při přípravě jídel pro školní stravování – masových jídel, bezmasých pokrmů, zeleninových příloh, zvěřiny i moučníků získali účastníci bohatou inspiraci pro svou práci.

V rámci workshopu se diskutovalo rovněž o moderní úsporné gastronomické technologii, hospodaření s odpadem v kuchyni či spotřebním koši.