Fenomén 3D tisk

Zobrazit: Fenomén 3D tisk
Datum: 03. 05. 2023
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Z cyklu „Jak zařadit techniku do výuky“

3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D modelu) vytváří fyzický model. Je to proces aditivní, to znamená, že se materiál přidává. Skutečný model tak vzniká na 3D tiskárně vrstvu po vrstvě. Zní to jednoduše, ale současný fenomén 3D tisk ovládl snad všechna odvětví výroby i našeho běžného života. Co všechno, z čeho a jak se dá dnes tisknout? Jaká nás čeká s 3D tiskem budoucnost? A jak tento obor vysvětlit žákům základních a středních škol – od základů až po složitější praktická cvičení?

  • 3D tisk a jeho role
  • 3D tiskárny a tiskové materiály
  • Technologický postup výroby 3D tiskem
  • Metodika výuky 3D tisku
  • Trendy, případové studie a budoucnost 3D tisku

Exkurze: Centrum ProtoLab a Invent Medical Ostrava

Garant kurzudoc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.

Lektoři kurzu: Bc. Dominik Krišák, Bc. Roman Bláha, odborní asistenti, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní.

Autorka metodiky: Mgr. Veronika Švrčinová, odborná asistentka a pedagožka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Kurz zahrnuje odbornou a teoreticko-metodickou část, na které navazuje exkurze do moderních provozů 3D tisku Centrum ProtoLab a Invent Medical Ostrava. Účastníci obdrží výukové materiály a metodiku s návody, jak témata zařadit do výuky přírodovědných, technických, ale i společenských předmětů.

Více informací a registrace ZDE.

Na každý termín je nutné se zaregistrovat, abyste si mohli volně stáhnout metodiku a materiály.

Zároveň se, prosím, přihlaste na uvedený e-mail.

Kontaktní osoba: Hana Hanzlíková
E-mail: hana.hanzlikova@vsb.cz
Tel.: 596 993 719

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.