Festival Nakopněte svoji školu

Zobrazit: Festival Nakopněte svoji školu
Datum: 25. 02. 2024 - 27. 02. 2024
Místo: Zámecké návrší z. ú. Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Nakopněte svoji školu je festival vzdělávání, který si klade za cíl přibližovat současné trendy a především pomáhat s jejich uváděním do praxe. Přední čeští odborníci se představí celkem ve více jak dvacítce přednášek a workshopů rozdělených do tematických sekcí  – čtenářská a matematická gramotnost, jak na dobré vztahy ve škole a jak vést školu pro všechny.

Součástí festivalu bude také možnost konzultace s Mgr. Pavlou Vybíralovou (mentorka, psychoterapeutka, lektorka) a Mgr. Michalem Vybíralem (supervizor, psychoterapeut, lektor). Konzultace mohou účastníkům pomoci uvědomit si a popsat své emoce, potřeby, získat určitý nadhled či odstup, prozkoumat hlouběji dané téma, a v konečném důsledku najít možnosti k efektivnějšímu jednání či řešení. Na konzultace je potřeba se přihlásit předem.

Festival je určen pedagogům, asistentům, vedoucím pracovníkům, rodičům  – nejen v domácím vzdělávání, studentům pedagogických fakult i široké veřejnosti. 

Přihlašování na workshopy probíhá od 02.02. do 12.02. 2024