Finále 4.ročníku aktivity Numeráčci

Zobrazit: Finále 4.ročníku aktivity Numeráčci

V sobotu 26.3.2022 se v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a sešlo 19 dětí z celého území statutárního města Ostravy se svými rodiči na slavnostním finále aktivity Numeráčci.  Jejím cílem je nominovat nadané, případně mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základního vzdělávání.

Aktivita je postavena na řešení matematicko-logických úkolů, které děti od cca 5 let plní postupně ve třech kolech. Ty nejúspěšnější zaručeně prokázaly vyšší potenciál v intelektové oblasti (21 z 459 dětí z 16 mateřských škol).

V rámci sobotního dopoledne se děti zúčastnily lekce polytechnické výchovy zaměřené na koloběh vody pod vedením učitele Martina Müllera z MŠ a ZŠ Kateřinice, okres Vsetín. Jejich rodiče získali informace o projevech intelektového nadání v předškolním věku, způsobu nominace (včetně aktivity Numeráčci) i možnostech diagnostikování svých dětí v podání ředitelky školy Mgr. Stanislavy Korcové, která je zároveň organizátorkou a autorkou celé aktivity spolu s Jitkou Severinovou, tvůrkyní dětských knih a publikací včetně Numeráčků. Od roku 2019 nabízejí společně tuto aktivitu na území statutárního města Ostravy, která je financována v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

Důležitým rozhodnutím pro rodiče nadaných a mimořádně nadaných dětí je výběr základní školy. O kritériích pro její výběr a zároveň o způsobu vzdělávání nadaných přišla informovat Mgr. Petra Stašková ze ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64.

Tímto dopolednem však práce s nadanými dětmi v MŠ Varenská nekončí. Nominované děti jsou systematicky rozvíjeny, a to jak ve svých třídách, tak v Klubu Talentík, který od roku 2017 vede zástupkyně ředitelky školy Bc. Jana Richterová. Spolu s kolegyněmi Bronislavou Laryšovou a Hanou Ferfeckou doprovázely děti v průběhu finálových aktivit a podílely se na organizaci celé akce. 

„Vyhledávání nadaných dětí již v předškolním věku je velmi důležité pro jejich budoucí směřování, pro to, aby jejich potenciál byl včas objeven a dále rozvíjen. Práce s těmito dětmi se vždy odrazí ve vzdělávání celé školy a posunuje dál všechny – děti, jejich rodiny i učitele“, zhodnotila na závěr ředitelka školy Stanislava Korcová.

Zdroj: Mgr. Stanislava Korcová, Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace