Finanční pomoc pro neziskové organizace

Zobrazit: Finanční pomoc pro neziskové organizace

Rada města na svém jednání dne 2. března 2021 rozhodla o vyhlášení výzvy ve věci finanční pomoci pro neziskové organizace.

Podpora města směřuje v tuto chvíli k neziskovým organizacím, které zajišťují svou činnost v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s handicapem, volnočasových aktivit anebo rodinné politiky a které nemohly své aktivity provozovat v důsledku krizových opatření.

„Uvědomujeme si velmi dobře, že neziskové organizace potřebují stejně jako před rokem naši pomoc. Jsme připraveni jejich žádosti obratem zpracovat a v týdenních intervalech schvalovat. Podporu mohou organizace čerpat na pokrytí mzdových, provozních, administrativních, režijních nákladů nebo na nájem v případě, že jim ho už neodpustil majitel nemovitosti, ve které sídlí,uvedla náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Finanční pomoc ve výši 20 tisíc Kč je určena organizacím, které ke dni podání žádosti prokazatelně provozovaly své aktivity v uvedených oblastech na území města Ostravy nejméně jeden rok a zároveň musely přerušit svou činnost.

Zájemci mohou žádosti podávat od 3. 3.2021, a to až do odvolání, elektronicky i poštou prostřednictvím jednoduchého formuláře a své dotazy mohou posílat na e-mailovou adresu pomocnezisk@ostrava.cz.

Odkaz na reportáž naleznete ZDE.