Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace – vyhlášení konkursního řízení

Zobrazit: Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace – vyhlášení konkursního řízení

Statutární město Ostrava, rada města vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace „Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace“ na dobu určitou

Předpokládaný nástup do funkce: 25.10.2021

Termín pro podání přihlášky je do: 28.9.2021

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, obálku označte textem: „Neotvírat – konkursní řízení Firemní školka“

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení – z d e –

Formulář přihlášky – z d e –