Follow up 2020 –Webinar and Workshop Week 1.-7.2.2021

Zobrazit: Follow up 2020 –Webinar and Workshop Week 1.-7.2.2021

Na základě pozitivních ohlasů účastníků na webináře eTwinning v roce 2020 a workshopy realizované během konference SchooLink, bude ve dnech 1.-7. 2. 2021 uspořádán „Follow up 2020 – webinar and workshop week“, v rámci kterého budou pro zájemce zopakovány ty nejúspěšnější webináře a workshopy .

Akce je určena pro pracovníky v oblasti školního vzdělávání, kteří mají zájem o novinky v oblasti online aktivit a mezinárodní spolupráce ve vzdělávání.

Pokud máte zájem o některý z nabízených workshopů, prosím registrujte se do 31. 1. 2021 ZDE.  Je možné se registrovat na více webinářů a workshopů dle Vašeho zájmu.

Jejich seznam s anotacemi najdete na https://www.etwinning.cz/webinare/ .

Seznam seminářů a workshopů:
Rozvoj informatického myšlení
Jazykové aktivity na dálku
Rozvoj klíčových kompetencí
Internacionalizace v praxi
Rozvoj čtenářských dovedností
Erasmus+ 2021-2027
Kreativita
Individualizace výuky
Nápady na smysluplné využívání ICT
Aktivní týmová spolupráce
Polytechnické vzdělávání – dílny pro 21. století
Využití mobilních dotykových technologií

V případě dotazů se obraťte na: etwinning@dzs.cz.