Formativní hodnocení: jak začít? S MAPem!

Zobrazit: Formativní hodnocení: jak začít? S MAPem!

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, jehož realizátorem je město Ostrava, se v období od ledna do března 2021 uskutečnilo šest online seminářů na téma „Formativní hodnocení pro ZŠ“ s podtitulem „Jak začít?“. Seminářů se účastnilo více než 120 pedagogů základních škol ze správního obvodu města Ostravy, zapojených do tohoto projektu.

Dlouhá léta byl v českém vzdělávacím systému kladen důraz na tradiční sumativní hodnocení žáků základních škol. V posledních letech se ale v českém edukačním systému začíná čím dál více objevovat pojem formativní hodnocení. Hovoří se o něm například ve Strategii 2030+, která je vzdělávací strategií určující směr nejen základního vzdělávání, využívat ho doporučuje mj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a distanční formou vzdělávání.

Portál rvp.cz, který publikoval odborný příspěvek Lucie Tůmové, uvádí: „Formativní hodnocení je přínosem pro žákovo učení, poskytuje mu zpětnou vazbu, přináší užitečné informace o jeho učení a ukazuje mu cestu k dalšímu rozvoji. Takové informace ale musí být žákovi poskytnuty v průběhu procesu učení, kdy se dá ještě jeho výkon zlepšit. Mimo jiné formativní hodnocení reaguje přímo na žákovy výkony, je součástí učení a poskytuje kvalitní informace o vědomostech a dovednostech každého žáka. Taktéž se zaměřuje na způsob žákova myšlení, neboť zásluhou těchto informací může učitel přizpůsobovat výuku jeho potřebám.“

Na základě zájmu pedagogů ze správního obvodu města Ostravy a doporučení členů pracovních skupin projektu jsme se rozhodli uskutečnit semináře s tímto tématem. Zájem pedagogů byl natolik veliký, že původní záměr dvou seminářů byl nakonec rozšířen na šest. Seminářů se tak účastnilo více než 120 pedagogů.

Cílem seminářů bylo mimo jiné představení přístupu formativního hodnocení, seznámení se s jeho jednotlivými složkami a procvičení formulací. Proběhlo praktickou a interaktivní formou, účastníci a účastnice měli příležitost pro diskuzi, sdílení vlastních zkušeností, ale i různé dotazy.

Semináře byly uskutečněny jako bezplatné v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.