Hledáme nového kolegu!

Zobrazit: Hledáme nového kolegu!

Pro projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV), hledáme koordinátora/ku implementace, který se bude mimo jiné podílet na organizaci a zajišťování informačních a vzdělávacích aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností, široké spolupráce zřizovatelů, škol a dalších. Nosnými prvky projektu budou vzdělávací a implementační aktivity, aktualizace strategie území ORP Ostrava do roku 2028, administrace seznamu investičních priorit ORP Ostrava v souladu s metodikou MŠMT/MMR a další.

.

Co pozice koordinátor/ka implementace obnáší?

  • zajišťování a zodpovědnost za organizaci, realizaci a administraci informačních a vzdělávacích aktivit v rámci MAP IV (místního akčního plánu), hlavní náplní je efektivní příprava, realizace a vyhodnocení implementačních aktivit projektu;
  • podíl na publicitě a vztazích k veřejnosti a oslovování cílové skupiny projektu a zajištění účasti této skupiny na připravených aktivitách, informování oborné i laické veřejnosti o těchto aktivitách;
  • dohled a spolupráce na realizaci nejen svých přímo řízených aktivit, ale také dalších členů odborného týmu projektu – metodika školních knihovníků, koordinátora implementace, vedoucích sítě mateřských škol, oblastního koordinátora nadání aj.;
  • ve spolupráci s manažerem projektu zajištění dohledu nad řádným průběhem a zpracováním nezbytných výstupů v rámci aktivit realizovaných partnerem projektu;
  • zajištění a zpracování výstupu realizovaných aktivit městem.

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Pošlete nám přihlášku*, čekáme na vás!

*Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 24.11.2023. Veškeré informace naleznete v souboru níže.