HLEDÁME OSTRAVSKÉ SPORTOVCE ROKU 2020

Zobrazit: HLEDÁME OSTRAVSKÉ SPORTOVCE ROKU 2020

Ostrava vyhlásila již 14. ročník ankety o nejlepší sportovce v celkem šesti kategoriích. Hledá talent, jednotlivce, kolektiv, hendikepovaného sportovce a sportovní legendu, a dále nejlepší společensky odpovědnou firmu v oblasti sportu. Návrhy na ocenění je možné zaslat do 15. ledna.

Po posouzení nominací sportovní komisí by měli vítěze v březnu schvalovat ostravští zastupitelé.

„Vyhlašováním této ankety chceme zvýraznit společenský význam sportu, podpořit zájem mládeže o aktivní pohyb, ukázat jeho význam pro zdraví lidí a to, že funguje jako jeden z nejúčinnějších faktorů prevence proti negativním sociálním jevům. Uvědomujeme si, že vyhlašovaný ročník bude výjimečný s ohledem na opatření, která v průběhu letošního roku různým způsobem omezovala sportovní aktivity. I přes to všechno ostravští sportovci dosáhli výjimečných výsledků, za které je chceme odměnit,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Nominace v jednotlivých kategoriích budou posuzovány na základě stanovených kritérií:

 • u jednotlivců a kolektivů dosažené umístění v nejvyšší mistrovské soutěži/závodě v daném sportovním odvětví v ČR nebo umístění na mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských hrách, světových pohárech a dalších významných sportovních soutěžích;
 • navržení sportovci musí být členy tělovýchovné jednoty, sportovního oddílu nebo klubu se sídlem v Ostravě v době, kdy dosáhli výkonu nebo umístění;
 • v kategorii talent roku nelze sportovce ocenit v případě, že byl již v této kategorii vyhodnocen v předchozím roce a nemůže být současně vyhodnocen v jiné kategorii;
 • legenda, která se zasloužila o reprezentaci ČR a města a popularizaci sportu;
 • navržení sportovci neporušili zásady sportovního chování;
 • nominace na odpovědnou firmu bude doložena výčtem uskutečněných aktivit v roce 2020, a seznamem sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor.

Návrhy na ocenění sportovců podávají ostravské sportovní organizace a kluby, trenéři a veřejnost prostřednictvím formuláře https://bit.ly/3oRnrLL, který je k dispozici na webových stránkách města, v elektronické podobě na adresu: ajanasova@ostrava.cz nebo korespondenčně na Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – na obálku i do předmětu mailu je nutno uvést: Sportovec roku.

Vítězové loňského ročníku

 • Nejlepší jednotlivec – kickboxer Václav Sivák
 • Nejlepší kolektiv – ženský florbalový tým 1. SC Vítkovice
 • Talent roku – motokárový závodník Adam Kowalski
 • Nejlepší handicapovaný sportovec – atlet Radim Běleš
 • Sportovní legenda – stolní tenistka Marie Hrachová