Hlídání dětí pracovníků z první linie

Zobrazit: Hlídání dětí pracovníků z první linie

Město Ostrava v době, kdy jsou uzavřené školy a mateřské školy, vyčlenilo zařízení pro hlídání dětí zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil.


Pro hlídání dětí ve vědu od 6 do 10 let město vyčlenilo tři střediska volného času a Dům dětí a mládeže v Porubě s celkovou kapacitou až 375 dětí. Děti jsou rozděleny do menších skupin po maximálně 15 dětech. Všechna místa jsou vybavena dezinfekcí a ochrannými rouškami, aby děti pobývaly v bezpečném prostředí. Rodiče dětí ve věku do šesti let zase mohou využít některou z 11 mateřských škol na území celého města. Tato zařízení fungují v pracovní dny od 7 do 17 hodin, avšak v případě potřeby mohou být otevřena 7 dní v týdnu po celých 24 hodin.


Vyčleněné mateřské školy pro děti 3 – 6 let:
MŠ Ukrajinská 1530 -1531, Poruba, tel.: 775 560 535
MŠ F. Formana 13, Dubina, tel. 596 711 804, 777 079 918
MŠ Za Školou 1, Zábřeh, tel.: 602 511 622, 725 059 525
MŠ Bohumínská 68, Slezská Ostrava, tel.: 724 232 388, 739 418 144
MŠ Zámostní 31, Slezská Ostrava, tel.: 596 241 745. 702 218 434, 725 934 169  
ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, tel.: 596 931 563, 731 153 947
MŠ Dobroslavická 42/4, Plesná, tel.: 596 935 029, 774 928 311
Firemní mateřská školka, Prokešovo nám. 8, Ostrava, tel.: 737 905 169
MŠ Těšínská, Radvanice, tel.: 596 232 782, 602 630 220
ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, Moravská Ostrava, tel.: 725 055 858, 731 588 152, 596 113 411
MŠ Na Jízdárně 19a, Moravská Ostrava, tel.: 725 474 939, 602 170 715


Zařízení pro hlídání děti ve věku 6 – 10 let:
SVČ Korunka, Mariánské Hory, tel.: 775104422
SVČ Gurťjevova, Jih, tel.: 739218326 
SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava, tel.: 775598661, 775598662,
DDM M. Majerové, Poruba, tel.: 725037080