Hygienické minimum a Dietní stravování – školení pro zaměstnance školních jídelen

Zobrazit: Hygienické minimum a Dietní stravování – školení pro zaměstnance školních jídelen

V rámci městského projektu „Fajne školní bistro“ se uskutečnilo na ostravské radnici školení pro téměř 190 zaměstnanců školních jídelen mateřských a základních škol na téma dodržování zásad osobní a provozní hygieny, zavádění dietního stravování ve školách atd.

K uvedeným tématům hovořily Mgr. Michaela Remešová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice MSK a PhDr. Dagmar Kovářů, učitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvková organizace a nutriční terapeutka.