Informace k zápisům do 1. ročníku základních škol

Zobrazit: Informace k zápisům do 1. ročníku základních škol

V letošním školním roce by do prvních tříd ostravských škol mělo nastoupit 3156 dětí, kterých se týká povinnost zápisu. Noví školáci se narodili mezi zářím 2013 a posledním srpnem roku 2014. Letošní zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Podle opatření Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy k organizaci zápisů do ZŠ pro tento školní rok 2020/2021  všechny základní školy zveřejnily na svých webových stránkách termíny a dobu zápisu a detailní popis průběhu a možností zápisu včetně možnosti stáhnout si přihlášku.  Zápisy probíhají od 1. do 30. dubna 2020.

Jaké jsou hlavní změny oproti minulým letům? Současná situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Ředitelé škol stanovili pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou na adresu základní školy
  • osobním podáním (aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, je nutné se předem objednat na určitou hodinu. To je možné telefonicky nebo prostřednictvím rezervačního systému, pokud jej škola má zřízen.

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.