Informace související s koronavirem

Zobrazit: Informace související s koronavirem

Město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Moravskoslezským krajem a ostatními subjekty řeší preventivní opatření, které mají eliminovat rizika spojená s možným šířením koronaviru. Město zavedlo několik opatření, která vyvstala z nařízení bezpečnostní rady státu a také vyplynula z rozhodnutí Rady města Ostravy. Některá se nich se týkají také oblasti školství. Podrobný, pravidelně aktualizovaný článek k tématu je na webu města Ostravy.