Inkluze ve školství

Zobrazit: Inkluze ve školství
Datum: 05. 06. 2023

Zveme Vás dne 05.06.2023 od 09:00 hodin na setkání „Inkluze ve školství„. Setkání je určeno pro zástupce měst, škol a dalších organizací.

Témata setkání: : Inkluze ve školství, včetně začleňování žáků s OMJ; záškoláctví; předčasné odchody žáků ze vzdělávání; školní poradenské pracoviště aj..

Setkání se bude konat v prostorách Magistrátu města Ostravy, 4.patro – místnost č. 406.

Odkaz pro přihlášení: ZDE

Kapacita omezena.