JAK PRACOVAT S TALENTY (nadanými žáky)

Datum: 01. 12. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pro pedagogické pracovníky, kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ se tentokrát zaměří na prohloubení teoretických i praktických poznatků k rozvoji klíčových kariérních kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Kurz přinese aktuální informace z několika mezinárodních a národních výzkumů ohledně motivace a potřeb z pohledu trhu práce, seznámí s trendy pro 21. století. Obsahuje tipy na možnou implementaci ve výuce už na ZŠ a SŠ, s důrazem na včasnou přípravu žáků na budoucí uplatnění. Pojem „talentovaní žáci“ pojímá kurz šířeji v kontextu individuálního rozvoje potenciálu všech žáků.

  • Jaké jsou motivace a potřeby v současném vzdělávání z pohledu trhu práce?
  • Jak lze pohlížet na „talent“?
  • Jak lze stavět kariéru na talentech/klíčových kompetencích již od útlého věku?
  • Jak podpořit osobní rozvoj žáka?

Lektoři:

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

Termín: 1.12.20229:00-16:00

Místo: VŠB-TUO

Kontaktní osoba
Tereza Benešová
E-mail: tereza.benesova@vsb.cz
Telefonní číslo: 737 713 210

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Registrace ZDE