JAK PRACOVAT S TALENTY (NADANÝMI ŽÁKY)

Datum: 25. 05. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pro pedagogické a další pracovníky, který představí konkrétní možnosti práce s nadanými žáky ve škole i v mimoškolním prostředí, možnosti identifikace a akcelerace nadání, obohacování učiva a aktivního zapojení nadaného žáka.

  • nástroje pedagogické diagnostiky použitelné v běžné školní praxi
  • ukázky konkrétních aktivit akcelerace talentu vybraných STEM disciplín
  • didaktické testy a inspirativní úlohy
  • soutěže pro nadané žáky
  • role a možnosti univerzit a firem v podpoře talentů

Lektoři:

  • Šárka Portešová – pracuje na katedře psychologie na fakultě Sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Vyučuje pedagogickou psychologii, dlouhodobě se zabývá a vyučuje problematiku psychologie nadaných dětí. Je spoluautorkou herního diagnostického systému INVENIO, který je určen pro identifikaci různých schopností nadaných dětí.
  • Kateřina Kučová – je manažerka podpory podnikání, lektorka a talentová konzultantka na VŠB-TUO. Vede talentový program pro studenty se zaměřením na jejich individuální rozvoj, je garantkou individuálních konzultací k výsledkům testu silných stránek CliftonStrengths od společnosti Gallup. V letošním roce pilotuje i podobu talentového programu pro pedagogické pracovníky v rámci cyklu tzv. Business Akademie.

Kontaktní osoba: Tereza Benešová

E-mail: tereza.benesova@vsb.cz

Tel.: 737 713 210

Registrace ZDE