Jak pracovat s talenty

Zobrazit: Jak pracovat s talenty
Datum: 20. 04. 2023
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pro pedagogické pracovníky, kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ se tentokrát zaměří na prohloubení teoretických i praktických poznatků k rozvoji klíčových kariérních kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Kurz přinese aktuální informace z několika mezinárodních a národních výzkumů ohledně motivace a potřeb z pohledu trhu práce, seznámí s trendy pro 21. století. Obsahuje tipy na možnou implementaci ve výuce už na ZŠ a SŠ, s důrazem na včasnou přípravu žáků na budoucí uplatnění. Pojem „talentovaní žáci“ pojímá kurz šířeji v kontextu individuálního rozvoje potenciálu všech žáků.

  • Jaké jsou motivace a potřeby v současném vzdělávání z pohledu trhu práce?
  • Jak lze pohlížet na „talent“?
  • Jak lze stavět kariéru na talentech/klíčových kompetencích již od útlého věku?
  • Jak podpořit osobní rozvoj žáka?

Lektoři:

Více informací a registrace ZDE.

Na každý termín je nutné se zaregistrovat, abyste si mohli volně stáhnout metodiku a materiály.

Zároveň se, prosím, přihlaste na uvedený e-mail.

Kontaktní osoba: Hana Hanzlíková
E-mail: hana.hanzlikova@vsb.cz
Tel.: 596 993 719