Jak učit děti hrát šachy

Datum: 26. 10. 2021
Čas: 09:00 - 14:30
Místo: Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49, Ostrava

MAP ORP Ostrava II a Středisko volného času Korunka pořádají vzdělávací akci „Jak učit děti hrát šachy“, která se zaměřuje na představení výhod hraní šachů pro děti MŠ a ZŠ.

Zaměření semináře 

Účastníci semináře získají ucelený přehled o využití deskové hry šachy jako užitečného didaktického nástroje k rozvoji klíčových kompetencí u dětí v předškolním i školním věku (vztah šachu k RVP ZV), seznámí se s metodickými a didaktickými postupy při výuce šachu dětí, rozšíří si své znalosti didaktických šachových pomůcek, didaktických her a aktivizačních a motivačních námětů.

Cílová skupina

Ředitelé a pedagogové ZŠ a MŠ,  SVČ a DDM.

Přednášející

Jozef Valenčík (Projekt Šachuj.cz)

Mgr. Venuše Souralová (Šachy do škol Šachového svazu České republiky)

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/jak-ucit-deti-hrat-sachy-2/

Budeme se těšit.

Realizační tým MAP II