Jak učit děti hrát šachy

Datum: 05. 11. 2020
Čas: 09:00 - 13:00
Místo: Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49, Ostrava

Účastníci semináře získají ucelený přehled o využití deskové hry šachy jako užitečného didaktického nástroje k rozvoji klíčových kompetencí u dětí v předškolním i školním věku (vztah šachu k RVP ZV), seznámí se s metodickými a didaktickými postupy při výuce šachu dětí, rozšíří si své znalosti didaktických šachových pomůcek, didaktických her a aktivizačních a motivačních námětů.

Přednášející:

Jozef Valenčík (Projekt Šachuj.cz)

Mgr. Venuše Souralová (Šachy do škol Šachového svazu České republiky)