Jak vést obtížný rozhovor

Datum: 19. 03. 2020
Čas: 09:00 - 15:00
Místo: Středisko volného času Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 19/2925, Ostrava - Moravská Ostrava

Cíl semináře: poskytnout pedagogům návod, jak vést náročný rozhovor s rodiči dětí bez pocitu ztráty důstojnosti všech zúčastněných. Jak zajistit vhodné podmínky pro realizaci jednání. Jak jednat v případě, že je rozhovor informační, a jak jednat, když je cílem navození změny nebo řešení situace. Účastníci si odnesou scénář průběhu samotného jednání.

Lektorka semináře: Mgr. Marie Komárová, speciální pedagog, 16 let pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, nyní 10 let jako školní speciální pedagog na 2 základních školách v Havířově, od roku 2000 lektorkou DVPP.

Určeno pro: ředitele ZŠ a pedagogické pracovníky ZŠ.

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/jak-vest-obtizny-rozhovor/