JAK VÉST TECHNICKÝ KROUŽEK – Kybernetika

Datum: 27. 04. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.

  • jak děti zaujmout a nadchnout pro techniku
  • metodika vedení technického kroužku
  • seznámení se základy kybernetiky, elektroniky, programování, robotiky a měřící techniky
  • používání stavebnic Arduino a LEGO Mainstorms
  • sestavení a naprogramování funkčního modelu

Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu.

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

Lektor: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. – pedagog na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, popularizátor robotiky a kybernetiky, vedoucí technických kroužků

Kontaktní osoba: Monika Chmelařová

E-mail: monika.chmelarova@vsb.cz

Tel.: 596 993 727

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.