JAK VÉST TECHNICKÝ KROUŽEK – Stavíme telefon

Datum: 11. 11. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.

  • jak děti zaujmout a nadchnout pro techniku
  • metodika vedení technického kroužku
  • základy telekomunikace a dálkového přenosu
  • výroba vlastního jednoduchého telefonu

Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu.

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

Termín: 11. 11. 2022, 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Kontaktní osoba
Hana Hanzlíková
E-mail: hana.hanzlikova@vsb.cz
Telefonní číslo: 596 993 719

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Registrace ZDE