JAK VÉST TECHNICKÝ KROUŽEK – Stavíme telefon

Datum: 08. 04. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.

  • jak děti zaujmout a nadchnout pro techniku
  • metodika vedení technického kroužku
  • základy telekomunikace a dálkového přenosu
  • výroba vlastního jednoduchého telefonu

Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu.

Kontaktní osoba: Monika Chmelařová

E-mail: monika.chmelarova@vsb.cz

Tel.: 596 993 727

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.