JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – Energetika budoucnosti

Datum: 14. 02. 2022

Energetika je žhavé téma současnosti. Nejen že zdroje pro získávání elektřiny a tepla zdražují a jsou stále nedostupnější, ale v celosvětovém měřítku sílí tlak k přechodu k tzv. nízkoemisním zdrojům. Mladá generace toto téma vnímá ještě silněji a kontroverzněji v souvislosti s ohrožením životního prostředí a planety, ale zároveň si neuvědomuje, jakých vymožeností se do budoucna možná budeme muset vzdát…

  • současné systémy pro výrobu elektřiny a tepla
  • obnovitelné zdroje energie, uhlíková neutralita, green deal
  • technologie budoucnosti
  • elektromobilita
  • blackout

Součástí kurzu je exkurze na odborném pracovišti v daném oboru.

Lektor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. – odborný asistent a pedagog na Katedře energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO, popularizátor techniky a energetiky, vedoucí technických kroužků

Autor metodiky: doc. Ladislav Rudolf, Ph.D. – odborný asistent a pedagog Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Exkurze: Moderní energetické provozy univerzity (tepelná čerpadla, solární panely, větrná elektrárna)

Kontaktní osoba: Monika Chmelařová

E-mail: monika.chmelarova@vsb.cz

Tel.: 596 993 727