JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – Robotika a kybernetika

Datum: 20. 04. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Průmyslová revoluce umožnila nahradit těžkou práci člověka strojem. Robotizace pomáhá s rutinními, opakujícími se činnostmi nebo v nebezpečném prostředí. Roboty jsme vpustili do našich životů, kybernetické systémy řídí náš dům, náš pohyb, naši komunikaci, volný čas, dokonce i spánek a zdraví.

  • principy kybernetiky a robotiky na praktických příkladech
  • výhody a nevýhody robotizace
  • možnosti budoucího rozvoje
  • rizika digitalizace a kybernetická bezpečnost

Součástí kurzu je navazující exkurze na odborném pracovišti v daném oboru.

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

Lektor: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. – odborný asistent a pedagog na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Autorka metodiky: Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D., odborná asistentka Katedry informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty OU

Exkurze: Smart Factory – špičková laboratoř s robotizovanou výrobní linkou a virtuální realitou

Kontaktní osoba: Monika Chmelařová

E-mail: monika.chmelarova@vsb.cz

Tel.: 596 993 727

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.