JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – Fenomén 3D tisk

Datum: 03. 03. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D modelu) vytváří fyzický model. Je to proces aditivní, to znamená, že se materiál přidává. Skutečný model tak vzniká na 3D tiskárně vrstvu po vrstvě. Zní to jednoduše, ale současný fenomén 3D tisk ovládl snad všechna odvětví výroby i našeho běžného života. Co všechno, z čeho a jak se dá dnes tisknout? Jaká nás čeká s 3D tiskem budoucnost? A jak tento obor vysvětlit žákům základních a středních škol – od základů až po složitější praktická cvičení?

  • 3D tisk a jeho role
  • 3D tiskárny a tiskové materiály
  • Technologický postup výroby 3D tiskem
  • Metodika výuky 3D tisku
  • Trendy, případové studie a budoucnost 3D tisku

Kurz zahrnuje odbornou a teoreticko-metodickou část, na které navazuje exkurze do moderních provozů 3D tisku.  Účastníci obdrží výukové materiály a metodiku s návody, jak témata zařadit do výuky přírodovědných, technických, ale i společenských předmětů.

Exkurze: Centrum ProtoLab a Invent Medical Ostrava

Lektoři kurzudoc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. a Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D., odborní asistenti, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní.

Autorka metodiky: Mgr. Veronika Švrčinová, odborná asistentka a pedagožka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Kurz zahrnuje odbornou a teoreticko-metodickou část, na které navazuje exkurze do moderních provozů 3D tisku Centrum ProtoLab a Invent Medical Ostrava. Účastníci obdrží výukové materiály a metodiku s návody, jak témata zařadit do výuky přírodovědných, technických, ale i společenských předmětů.

Kontaktní osoba: Ing. Monika Chmelařová

E-mail: monika.chmelarova@vsb.cz

Tel.: 596 993 727