JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – Materiály pro život

Datum: 02. 11. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Materiály jsou všude kolem nás, jsme jimi doslova obklopeni. Všechny předměty, se kterými se běžně setkáváme, jsou vyrobeny z materiálů získaných z přírody nebo vyrobených člověkem.

Hlavní myšlenkou kurzu je zamyslet se nad dlouhou cestou materiálu od jeho výroby z vytěžené suroviny, přes následné zpracování do podoby výrobku k našemu každodennímu použití až po ukončení jeho životnosti a zvážení možnosti jeho dalšího využití. Může jedinec svým chováním pozitivně ovlivnit životní prostředí? A je to součástí zodpovědnosti společnosti? Zamyslíme se nad tím, jak efektivně využíváme materiály a zda vše, co si pořizujeme, skutečně potřebujeme.

  • materiály tradiční a nově vyvíjené, také materiály budoucnosti, které na své běžné uplatnění teprve čekají
  • postupy zpracování materiálů, kterými můžeme významně ovlivnit jejich vlastnosti a možné aplikace
  • aktuální problémy životního prostředí, cirkulární ekonomika, recyklace

Součástí kurzu je navazující exkurze na odborném pracovišti v daném oboru.

Lektoři

Autor metodiky: Ing. Vladimír Vaněk, Ph.D. odborný asistent a pedagog Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Kontaktní osoba
Hana Hanzlíková
E-mail: hana.hanzlikova@vsb.cz
Telefonní číslo: 596 993 719

Registrace ZDE.