JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – MATERIÁLY PRO ŽIVOT

Datum: 15. 06. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: VŠB - TUO

Materiály jsou všude kolem nás, jsme jimi doslova obklopeni. Všechny předměty, se kterými se běžně setkáváme, jsou vyrobeny z materiálů získaných z přírody nebo vyrobených člověkem.

Hlavní myšlenkou kurzu je zamyslet se nad dlouhou cestou materiálu od jeho výroby z vytěžené suroviny, přes následné zpracování do podoby výrobku k našemu každodennímu použití až po ukončení jeho životnosti a zvážení možnosti jeho dalšího využití. Může jedinec svým chováním pozitivně ovlivnit životní prostředí? A je to součástí zodpovědnosti společnosti? Zamyslíme se nad tím, jak efektivně využíváme materiály a zda vše, co si pořizujeme, skutečně potřebujeme.

  • materiály tradiční a nově vyvíjené, také materiály budoucnosti, které na své běžné uplatnění teprve čekají
  • postupy zpracování materiálů, kterými můžeme významně ovlivnit jejich vlastnosti a možné aplikace
  • aktuální problémy životního prostředí, cirkulární ekonomika, recyklace

Součástí kurzu je navazující exkurze na odborném pracovišti v daném oboru.

Lektoři: 

  • doc. Ing, Jitka Malcharcziková, Ph.D. – docentka a pedagožka na Katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO
  • Ing. Ivana Kroupová, Ph.D. – odborná asistentka a pedagožka na Katedře metalurgie a slévárenství Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO
  • Ing. Klára Drobíková, Ph.D. – pracovnice vědy a výzkumu v Centru nanotechnologií

Autor metodiky: Ing. Vladimír Vaněk, Ph.D. odborný asistent a pedagog Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Kontaktní osoba: Monika Chmelařová

E-mail: monika.chmelarova@vsb.cz

Tel.: 596 993 727

Registrace ZDE