Jarní příměstské a pobytové tábory

Zobrazit: Jarní příměstské a pobytové tábory

Bohatou nabídku jarních příměstských a pobytových táborů nabízejí Střediska volného času a Dům dětí a mládeže, příspěvkové organizace města, na území celého města OSTRAVY.

Detailní nabídku sportovních (vč. jízdy na koních), kreativních, přírodovědných, dobrodružných, pohádkových, tanečních, virtuálního adrenalinu aj. táborů naleznete v níže přiložených odkazech:

Dům dětí a mládeže Ostrava–Poruba, p.o. DDM Poruba – nabídka táborů

Středisko volného času Ostrava–Zábřeh, p.o. SVČ Zábřeh – nabídka táborů

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o. SVČ Korunka – nabídka táborů

Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, p.o. SVČ Ostrčilova – nabídka táborů