Jazyková cena Label 2021

Zobrazit: Jazyková cena Label 2021

Učíte cizí jazyk kreativně a inovativně? Přihlaste své projekty nebo aktivity a získejte EVROPSKOU JAZYKOVOU CENU LABEL 2021!

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje 20. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2021.

Tak neváhejte! Termín předkládání přihlášek: 30. 4. 2021

Priority pro Výzvu 2021:

  • Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií
  • Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Profesní rozvoj učitelů jazyků