Jsme opravdu jiní?

Datum: 10. 12. 2020
Čas: 16:00
Místo: Ústřední knihovna VŠB-TUO, studovna UK 219 (2. podlaží), 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

Marketéři a sociologové rozdělují aktivní populaci na čtyři spotřebitelské skupiny (baby boomers, generace X, Y a Z), které jsou vymezeny podle věkového rozpětí. Je evidentní, že příslušníci nejmladší generace (generace Y a Z) vykazují intenzivní postoj k digitálním technologiím i komunikaci prostřednictvím sociálních médií. Ale týkají se tyto rozdílné mezigenerační spotřebitelské preference i jiných produktů a služeb?