Kariérové poradenství na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě Hrabůvce

Zobrazit: Kariérové poradenství na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě Hrabůvce

V rámci Kariérového poradenství škola poskytuje pomoc a podporu žákům i jejich rodičům při rozhodování o další vzdělávací cestě a budoucí profesní orientaci.

Jedna z aktivit pro žáky osmých ročníku v rámci Volby povolání byla na téma “Čím vším mohu být”.
Žáci měli za úkol najít a graficky znázornit povolání od písmene, kterým začíná jejich jméno. Při této aktivitě pracovali s tablety, kde na stránkách Národní soustavy povolání vyhledávali dané profese. Poté proběhla diskuze týkající se náplně jednotlivých povolání a rovněž vyhledávání, na kterých SŠ se mohou žáci pro výkon dané profese nejlépe připravit.

Žáci devátých ročníků této školy mají zřízenou virtuální učebnu, kde průběžně dostávají informace a odkazy na akce a aktivity spojené s volbou středních škol. Probíhají individuální konzultace s žáky i jejich zákonnými zástupci. Podle zájmu žáků probíhají exkurze ve firmách ve spolupráci s MS PAKTEM. Žáci se účastní mj. různých veletrhů SŠ – prezenčně i on-line.