Kariéroví poradci neotálí – zkušenosti ze ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové

Zobrazit: Kariéroví poradci neotálí – zkušenosti ze ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové

Práce kariérového poradce neustává ani v době on-line vzdělávání na ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové

Hlavní náplň práce KP tvoří zejména na začátku roku individuální konzultace s rodiči „deváťáků“ – předmětem konzultací jsou především střední školy a následné uplatnění dětí v praxi, přijímací zkoušky, atd. Konkrétně se obracejí rodiče na KP i ohledně profesní orientace žáků, kdy narůstá počet dotazů o konzultací rodičů žáků už od 8. tříd.
Pro vycházející žáky kariérový poradce pořádá on-line schůzky, kde se řeší především, stejně jako s rodiči, přijímací řízení, podávaní přihlášek atd.

Novinkou je shromažďování a předávám informací o dnech otevřených dveří na SŠ , atd. – žáci mají na Gooogle Classroom vytvořenou speciální Učebnu, která byla pro tyto účely zřízena již v loňském školním roce. Informace, které přicházejí do školy ze SŠ , jsou dětem vkládány do Učebny. Mají v ní k dispozici odkazy na propagační videa na Youtube, webové stránky škol nebo i odkazy na on-line Meety, pokud jsou Dny otevřených dveří on-line.


I v rámci distanční výuky musí KP řešit nepříjemné situace – probíhá komunikace s kurátorem a OSPOD-em v případech, kdy rodiče a ani žáci neprojevují zájem ani o podání přihlášky žáků do dalších stupňů vzdělávání. Naštěstí takové případy jsou ojedinělé, ale k této funkci taky patří.