Kazuistický seminář

Datum: 28. 04. 2021
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Online (MS Teams)

Dne 28. dubna 2021 se od 13:00 do 16:00 hod koná online kazuistický seminář s názvem Metody práce s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Seminář bude zaměřený na práci v rámci jednotlivých kazuistik, při které budou přihlášení účastníci hledat možnosti podpory dítěte žijícího v sociálně znevýhodněném prostředí ze strany školy a pedagogů.

Seminář povede lektorka Mgr. Dominika Najvert – koordinátorka služeb/Spolu pro rodinu, z.s.

Obsah programu:

  • Seminář bude volně navazovat na seminář Spolupráce s rodinou ze sociálně znevýhodněného prostředí školy.
  • Účastníci semináře se podělí o situace, které řešili ve svých školách v souvislosti se situací žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí.
  • Diskuze o možných formách podpory žáků během distančního vzdělávání.
  • Během semináře budou sdíleny postupy v rámci spolupráce pedagogických pracovníků s institucemi a aktéry pomáhající rodinám s dětmi na příkladech dobré i špatné praxe.
  • Diskuze bude věnována dotazům účastníků k možným způsobům spolupráce v zájmu dítěte pomocí vzájemné inspirace a sdílené dobré praxe ze ZŠ.