Ke čtení vedou i Drama dílny

Zobrazit: Ke čtení vedou i Drama dílny

Hrou vedou ke čtení děti lektoři spolku THeatr ludem v rámci projektu Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti. Tento kreativní způsob učení absolvovali žáci ostravských škol poprvé v listopadu 2022 a do současnosti se do Drama dílen zapojilo víc než dvě stě dětí.

Kreativní způsob učení byl podpořen dotací Ministerstva kultury České republiky částkou ve výši 184 000 korun.

Děti jsou v rámci Drama dílen seznámeny s různými literárními tituly. Krásu poezie objevují v dílech autorů Jiřího Dědečka, Ľubomíra Feldeka či Shela Silversteina. Nejmenší žáci prvních a druhých tříd si oblíbili pohádkové příběhy loutkových hrdinů Kvaka a Žbluňka, další žáci absolvují lekce s názvem Po stopách srnců. V rámci projektu se již konalo deset lekcí spolku. K lásce ke čtení může vést i tato netradiční, atraktivní cesta,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

První Drama dílny se uskutečnily v Základní škole Ostrava-Poruba, Komenského 668, další kreativní lekce absolvovali žáci Základní školy Šalounova v Ostravě-Vítkovicích. V dubnu zamířili lektoři THeatr ludem do Základní školy Ostrčilova. Na kreativní výuku čtení se však mohou těšit i žáci Waldorfské základní školy Ostrava.

„V průběhu lekcí vnímáme, že se žáci aktivně účastní programu, a především se zajímají o příběhy, se kterými pracujeme. Po skončení programu chtějí vědět, jak příběh/kniha dopadne. Věříme proto, že se daří motivovat žáky ke čtení a práci s literaturou. Díky projektu jsme mohli navštívit opět nové školy a nové skupiny žáků a rozšířit tak zájem o knihy a literaturu ve městě Ostravě,“ doplnila zástupkyně spolku THeatr ludem Pavla Masaříková. Spolek THeatr ludem je členem Asociace dramacenter České republiky od roku 2012, založen byl v srpnu roku 2005. Spolek obohacuje kulturní život, vytváří divadelní projekty a spolupracuje s divadly.

Drama dílny však nejsou jedinou aktivitou cílící k podpoře čtenářské gramotnosti. Kromě toho lze připomenout podporu školních knihoven, projekty pro nejmenší S knížkou do života či v současnosti rodící se novou publikaci Knihovny města Ostravy Knížku pro ostravské prvňáčky. Komplexní výčet aktivit, podporujících čtení dětí, by byl velmi obsáhlý.