Komunikace 21. století – kurz

Zobrazit: Komunikace 21. století – kurz
Datum: 24. 03. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: Ústřední knihovna VŠB-TUO (3. patro, místnost UK 317), ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba

Metodický kurz z cyklu JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY na téma Komunikace 21. století připravila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

Kurz je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ, lektory SVČ a science center, studenty pedagogických oborů a pro každého, koho zajímá moderní technika.

„Světlo je nejvýznamnějším nosičem informace. O svém okolí se dozvídáme z 90 % právě zrakem. Optické vlákno je komunikačním médiem, které zajišťuje lidem kvalitní připojení k internetu, ale využíváme jej také k přenosu dat.“

V kurzu bude probrána historie, současnost i budoucnost komunikace, včetně otázky bezpečnosti a uhlíkové stopy, kterou samotné moderní technologie zanechávají.

Kurz zahrnuje odbornou a teoreticko-metodickou část, na které navazuje exkurze do špičkově vybavených laboratoří Katedry telekomunikační techniky FEI VŠB-TUO. Účastníci obdrží výukové materiály a metodiku s návody, jak témata zařadit do výuky přírodovědných, technických, ale i společenských předmětů.

Lektor

prof. Ing. Vladimír Vašinek, Ph.D. – odborný asistent a pedagog na Katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Autor metodiky

Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. – odborný asistent a pedagog na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adresu: monika.chmelarova@vsb.cz nebo telefonicky na čísle: 596 993 727

Podrobnější informace a nabídku dalších kurzů získáte zde Vzdělávání pedagogů – Zlepsi si techniku (vsb.cz)