Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Zobrazit: Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Projekt TETA IV., který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje Mateřská škola Hornická 43A v Ostravě. Projekt navazuje a propojuje projekty z předchozích tří let. „Díky této návaznosti s charakterem sněhové koule, kdy bylo zdokonalováno vše předcházející a k tomu byly přidávány vždy další oblasti a směry aktivit, vznikl velice propracovaný a přínosný vzdělávací program školy. Technické vzdělávání je jeho základem a propojuje všechny ostatní vzdělávací oblasti,“ hodnotila ředitelka mateřské školy Iva Chadzipanajotidisová.

Prostřednictvím projektu TETA IV. se podařilo do již existující koncepce technického vzdělávání ve větší míře zakomponovat:

  • práci s dětmi věkové kategorie od 2 do 4 let – včleněním Montessori oblasti „Praktický život“
  • vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti – prostřednictvím šesti lekcí Malé digitální univerzity a pomůcek pro kódování a dekódování
  • aktivity komplexně rozvíjející oblast matematické gramotnosti – díky Montessori oblasti „Matematika“
  • aktivity komplexně rozvíjející oblast předčtenářské a čtenářské gramotnosti a to jak v podobě zvukové tak i psané – využitím Montessori oblasti „Jazyk“
  • aktivity rozvíjející technické myšlení a jemnomotorické dovednosti – prostřednictvím kvalitních didaktických pomůcek a rozličných technických stavebnic

Díky výše zmíněným projektům se zcela modifikoval vzdělávací program školy, který v současné době mnohem více odpovídá potřebám měnící se společnosti. Jeho základní hodnotou je co největší samostatnost dětí, a to v myšlení i manuálních dovednostech, porozumění přírodním zákonitostem i z nich vycházejícím technickým vymoženostem a hlavně schopnost propojování vlastního chování s jeho důsledky.

„Škola disponuje kabinety s moderními pomůckami a učitelky pracují zcela novým způsobem prostřednictvím Výzkumně laděné koncepce vzdělávání. Finance poskytnuté na tyto projekty jsme využili maximálně možným způsobem a přinesly více než očekávaný efekt změny,“ popsala ředitelka školy Iva Chadzipanajotidisová.