Konference „Ostravské impulzy pro vzdělávání“

Zobrazit: Konference „Ostravské impulzy pro vzdělávání“

Pilotní ročník odstartoval dne 22.10.2019 v podvečer v Centru PANT veřejnou debatou na téma “Škola a společnost: hledání inspirace“. Po registraci a úvodním slovu náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Andrey Hoffmannové proběhla reportáž z Finska pod názvem „Vzdělání rovnosti“ od VOXPOT.

Reportáž nám nastínila fungování finského školství, které patří k nejlepším na světě. Dozvěděli jsme se, jaké okolnosti stojí za úspěchem finských žáků a celého školství. Po reportáži byli představeni hlavní hosté prvního konferenčního dne, kterými byla paní Susanna Bäckman, učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, specialistka na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi. Susanna má více než 20 let zkušeností s řízením a vedením v sektoru národního vzdělávání ve Finsku. Mimo jiné působila jako členka správní rady města Tampere pro vzdělávání. Je specialistkou ve výzkumu a vývoji nových modelů v oblasti pedagogiky a vzdělávání a soustavně v této oblasti pracuje jak s řediteli škol, tak učiteli. Dalším z hostů byl Libor Witassek, nezávislý podnikatel a zastupitel města Opavy. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě a v přední poradenské skupině Allied Consultants Europe e.V. Celý večerem nás provázel Bob Kartous, garant expertních studií Aspen Institute CE pro oblast vzdělávání. Bob je vedoucím komunikace a analytikem Think tanku EDUin. Mimo jiné je garantem studií na téma vzdělávání pro Aspen Institute Central Europe.

Druhý konferenční den pokračoval dne 23.10.2019 na Černé louce v Ostravě. Po registraci jsme odstartovali program festivalem projektů na podporu talentů, který na dvou stage představil úspěšné projekty mateřských a základních škol podpořené z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Ti, kteří neprezentovali přímo na stage představili svůj projekt formou posterů, které byly k dispozici v prostorách konference. Panelová diskuze na téma „Dnešní dítě a dnešní škola“ jsme si položili otázku, jak základní školy reagují na měnící se potřeby dětí, snahy rodičů ovlivňovat směr vzdělávání, nové metody edukace i možnosti odborné podpory.

Téma panelové diskuze bylo pojato z různých perspektiv za účasti Petra Niliuse, klinického psychologa a psychoterapeuta; Tomáše Boudy, vedoucího Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity; Michala Orsága, ředitele EDUkační LABoratoře; Jaroslava Jiráška, ředitele Základní školy v Lázních Bělohrad; Ireny Borkovcové, zástupce kanceláře ústředního školního inspektora České školní inspekce a Lucie Pleškové, programové manažerky nadace OSF. Celou panelovou diskuzí nás provázel Martin Tomášek, který působí na katedře české literatury Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Celý program druhého konferenčního dne nám uzavíral kulatý stůl, jehož cílem bylo hledání vzdělávací strategie na regionální a lokální úrovni. Zde se setkali ti, kteří v této oblasti formulují cíle vzdělávání, s těmi, kteří je na různých úrovních realizují. O podněty a příklady dobré praxe se podíleli zástupci škol Hana Petrová, ředitelka základní školy a paní Dana Schönová, ředitelka mateřská školy, zástupci univerzity pan Jan Hradecký, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, paní Ivana Marková, vedoucí planetária v Ostravě, zástupci místních samospráv paní Andreou Hoffmannovou, náměstkyni primátora statutárního města Ostravy a Stanislavem Volčíkem, vedoucím Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci konference byl k dispozici bohatý raut a stánky Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské, Planetária Ostrava, Dolní oblasti Vítkovice a města Ostravy.

V rámci těchto stánku si mohli účastníci konference zjistit informace těchto subjektů včetně možnosti, jakým způsobem se mohou jednotlivé školy zapojit do programu, které subjekty pořádají, ale také zkusit virtuální realitu či okusit kávu z fluidní pražírny.