Konference pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství – 30.11.2022

Zobrazit: Konference pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství – 30.11.2022
Datum: 30. 11. 2022
Čas: 09:00 - 17:00
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze - Aula ČZU, Kamýcká 1276

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci „Competence development for the European guidance communitypro pracovníky v oblasti kariérového poradenství. 

Konference, proběhne v hybridním režimu online a na České zemědělské univerzitě v Praze a přivítá řečníky i účastníky z celé Evropy. 

Klíčovými tématy konference bude rozvoj kompetencí kariérových poradců v kontextu budoucích změn společnosti a práce.

Hlavní sekce přednášek bude po celý den tlumočena do českého jazyka. Součástí hlavní sekce bude také slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství v České republice a prezentace oceněných příspěvků.

Registrace na konferenci pro všechny zájemce o účast je otevřena až do 21. listopadu 2022. Neváhejte se registrovat a zúčastnit této jedinečné akce v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání, která se koná právě v České republice. 

Další informace včetně programu najdete na stránce konference Egconference22 | Euroguidance Network

Účast na konferenci je zdarma. 

Registrujte se na konferenci  

ZAŠLETE SVŮJ ČLÁNEK do časopisu Kariérové poradenství v teorii a praxi

Časopis Kariérové poradenství v teorii a praxi & Kariérové poradenstvo v teórii a praxi vytváří prostor pro publikování odborných příspěvků, diskuzi aktuálních problémů, výměnu zkušeností nebo sdílení mezi začínajícími i dlouhodobě etablovanými odborníky z oblasti kariérového poradenství. Máte zájem publikovat i vy? Aktuálně přijímáme články do letošního druhého vydání. 

Více informací pro autory článků