Konference žákovských parlamentů

Zobrazit: Konference žákovských parlamentů
Datum: 26. 09. 2023
Čas: 09:00 - 11:30
Místo: Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49, Ostrava-Mariánské Hory

Pozvání pro základní školy na Konferenci žákovských parlamentů. Konference se uskuteční pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Cílem konference je prezentovat úspěšně zrealizované projekty žákovských parlamentů, které byly podpořeny z participativních rozpočtů města Ostravy v loňském školním roce.

V rámci konference bude také otevřen a představen nový ročník participativního rozpočtu pro žákovské parlamenty ostravských základních škol pro školní rok 2023/24.
Na konferenci se dozvíte i informace týkající se spuštění parlamentů mládeže v městských obvodech Ostrava Poruba, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky.

Pozvání je určeno rovněž i pro školy, kde žákovské parlamenty nejsou zřízeny.

Školy, které mají své žákovské parlamenty – omezení účast z kapacitních důvodů na 6 žáků + koordinátor žákovského parlamentu školy + ředitel školy, popř. jiná osoba

Z kapacitních důvodů je potřeba se zaregistrovat.
Registrační formulář: https://forms.gle/bCBcUgWvjLCoC39T9